رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: روزه گرفتن در گرما، جهاد است.