صفحه آرشیو

رویکرد عقلی بر ضرورت وجود امام (2)

رویکرد عقلی بر ضرورت وجود امام (۲)

رویکرد عقلی بر ضرورت وجود امام (۲) لطف و غیبت حجت (عجل الله تعالی فرجه)مهم‏ترین پرسشى که بعد از پذیرش مفاد قاعده‏ى لطف مطرح مى‏شود، این است که « اگر امامت، لطف است تا در امور معاش و معاد مردم تصرّف کند و زمینه را براى امتثال…