صفحه آرشیو

رژیم صهیونیستی

با وجود همه فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی

یونسکو با صدور قطعنامه‌ای «اشغالی بودن قدس» را تأیید کرد یونسکو با صدور قطعنامه جدیدی به اشغالی بودن قدس رأی داد و اعلام کرد رژیم صهیونیستی هیچ مالکیتی بر قدس ندارد. کمیته میراث «یونسکو» با صدور قطعنامه‌ای اعلام کرد قدس شهری…