مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: ریاحین الشریعه

ریاحین الشریعه : در ترجمه دانشمندان بانوان شیعه

عنوان و نام پدیدآور : ریاحین الشریعه : در ترجمه دانشمندان بانوان شیعه تالیف ذبیح الله محلاتی
مشخصات نشر : تهران دار الکتب اسلامیه ۱۳۶۹ق = ۱۳۴۹ – ۱۳۲۹٫
مشخصات ظاهری : ج ۵
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : ج ۱ (چاپ اول [۱۳۸۲])؛ ۶۵۰ ریال
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
مندرجات : ج ۱ و ۲٫ شرح زندگانی سیده نسوان .– ج ۳٫ امهات ائمه زینب کبری ع و سایر بانوان دشت کربلا؛ باب الف از بانوان شیعه .– ج ۴٫ باب ب تا غین .– ج ۵٫ باب ف – ی
عنوان دیگر : ترجمه بانوان دانشمندان شیعه
موضوع : فاطمه زهرا(س ، ۱۳؟ قبل از هجرت – ۱۱ق — سرگذشتنامه
موضوع : زنان شیعه — سرگذشتنامه
رده بندی کنگره : BP52 /م ۳ر۹
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷
شماره کتابشناسی ملی : م ۵۶-۸۰
عناوین اصلی کتاب شامل:
جلد ۱؛ جلد ۲؛ جلد ۳؛ جلد ۴؛ جلد ۵؛ جلد ۶

ادامه مطلب »