صفحه آرشیو

زنده کردن دختر و پسر مرده چینی توسط امام حسن

زنده کردن دختر و پسر مرده چینی توسط امام حسن

زنده کردن دختر و پسر مرده چینی توسط امام حسن خلاصه پرسش آیا امام حسن مجتبی(ع) در سفری اعجاز‌آمیز به چین رفته و در آن‌جا مردگانی از اطرافیان پادشاه آن‌جا را زنده کردند؟ پرسش یکی از کرامات امام حسن مجتبی(ع) «طی…