نام کتاب: یکصد تصویر درخشان از زندگانی حضرت رسول اکرم (ص)
مولف: طالب خان
ناشر: انتشارات اشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۱