صفحه آرشیو

زندگی تعمق گرایانه

زندگی تعمق گرایانه

شعبی

او، عامر بن شراحبل، ابو عمرو کوفی است که شش سال پس از خلافت عمر به دنیا آمد.() او یکی از بزرگ‌ترین راویان حدیث اهل سنت است که روایات او در سرتاسر کتاب‌ها حدیثی و به ویژه صحاح پراکنده است. ابن حجر در تقریب، درباره وی…