مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: زندگی تعمق گرایانه

شعبی

او، عامر بن شراحبل، ابو عمرو کوفی است که شش سال پس از خلافت عمر به دنیا آمد.([۱]) او یکی از بزرگ‌ترین راویان حدیث اهل

ادامه مطلب »