صفحه آرشیو

زين‏الدين و رشيدالدين

بیست و دوم شعبان

۱- رحلت عالم و محدث بزرگ "ابن شهر آشوب" (۵۸۸ هجری قمری) ۲- رحلت مُتکلّم کبیر "شیخ محمد جواد بلاغی" (۱۳۵۲ هجری قمری) --- ۱- رحلت عالم و محدث بزرگ "ابن شهر آشوب" (۵۸۸ هجری قمری) محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی معروف…