صفحه آرشیو

زیدیه .علمای زیدیه. امام علی.شیعه

آیا علمای زیدیه به حدیث غدیر اشاره دارند؟

آیا علمای زیدیه به حدیث غدیر اشاره دارند؟ حدیث غدیر در آثار بزرگان زیدیه آمده که می توان به برخی از ایشان اشاره کرد: زید بن علی(علیه السلام) : زید بن علی (علیه السلام) در کتاب تفسیر غریب القرآن در توضیح آیه تبلیغ "ای رسول، آنچه را که از…