صفحه آرشیو

زینب بنت خزیمه

سی ام ربیع الثانی

سی ام ربیع الثانی ۱- وفات زینب بنت خزیمه (۴ هجری قمری) ۲- مرگ خالد بن ولید (۲۱ هجری قمری) --- ۱- وفات زینب بنت خزیمه (۴ هجری قمری) زینب دختر خُزَیمَه بن حارث که او را به سبب عطوفت و مهربانی با درماندگان و مستمندان، امّ المساکین…