صفحه آرشیو

سایت جدید مجمع جهانی شیعه شناسی

سایت جدید مجمع جهانی شیعه شناسی یک هفته پس از هک وهابیون رونمایی شد

درپی حمله هکر های وهابی و حذف پیاپی سایت مجمع جهانی شیعه شناسی و پیام های تهدید آمیز هکرهایی که از کشور سعودی اقدام کرده بودند با هوشیاری مدیران سایت و در کمتر از یک هفته سایت جدید با تمام محتوای قبلی که در حدود ۲۹۰۰۰ عنوان مطلب و بدون حذف…