مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: سبب تکرار جمله «مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ من التوراة»

شیعه پاسخ می دهد

 سبب تکرار جمله «مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ من التوراه» در آیهٔ مبارکهٔ ۴۶ سورۀ مائده چیست و تفسیر آن چه می‌باشد؟ پاسخ خداوند متعال در

ادامه مطلب »