صفحه آرشیو

سبب تکرار جمله «مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ من التوراة»

شیعه پاسخ می دهد

 سبب تکرار جمله «مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ من التوراة» در آیهٔ مبارکهٔ 46 سورۀ مائده چیست و تفسیر آن چه می‌باشد؟ پاسخ خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «و به دنبال آنها ، عيسى بن مريم را فرستاديم در حالی‌كه او كتاب تورات كه…