صفحه آرشیو

سخنان

سخنان

تعریف عدالت‏ از زبان امام صادق علیه السلام

ملاعبدالرزاق لاهيجى (م: 1072ق) می گوید: مقدماتى كه فراگرفته شود از معصوم، به طريق تمثيل، به منزله اوليات باشد در قياس برهانى. و چنانكه قياس برهانى افاده يقين كند، دليلى كه مؤلف باشد از مقدمات ماخوذه از معصوم افاده يقين تواند كرد، به اين…

حقوق اجتماعى از دیدگاه امام جعفر صادق (علیه السلام)

همانگونه كه قرآن و سنت همه افراد جامعه را نسبت به همديگر صاحب حق مى دانند او نيز بر اين باور بوده و براى برپايى اين حقوق، تمامى سعى و تلاش خود را به كار گرفته است. بهتر آن است كه با استناد به سخنان ايشان به بررسى و بيان حقوق اجتماعى…