دامنه مجادلات سیاسی نباید به حوزه اصول دین و عقاید برسد . دکتر آیت پیمان رئیس مجمع جهانی شیعه شناسی در بیانیه ای بطور مبسوط به سخنان رئیس جمهور واکنش نشان داد.   در این بیانیه مشروح آمده است که :   جناب دکتر روحانی رئیس محترم جمهور ، به سهو یا خطا، ولایت و […]