صفحه آرشیو

سرزنش افرادی که محبت ظاهری به اهل بیت دارند

سرزنش افرادی که محبت ظاهری به اهل بیت دارند

سرزنش افرادی که محبت ظاهری به اهل بیت دارند خلاصه پرسش آیا امامان(ع) کسانی که به ظاهر ادعای محبت اهل‌بیت(ع) و شیعه بودن را داشتند، مورد سرزنش قرار دادند؟! پرسش آیا حدیثی در نکوهش محبان و دوستان دروغین…