صفحه آرشیو

سرگذشت عایشه پس از جنگ جمل

سرگذشت عایشه پس از جنگ جمل

سرگذشت عایشه پس از جنگ جمل خلاصه پرسش چه اتفاقاتی برای عائشه همسر پیامبر اسلام(ص) بعد از نبرد جمل رخ داد؟ آیا او مدتی در حصر خانگی به سر می‌برد؟ پرسش آیا امام علی(ع) بعد از جنگ جمل، دستور به حصر خانگی عائشه…