صفحه آرشیو

سلفی

تقلید از دیدگاه سلفى ‏هاى تکفیرى‏

تقلید از دیدگاه سلفى ‏هاى تکفیرى‏ حسین توانا* چکیده‏ همه مذاهب اربعه قائل به تقلید خاص از امام مذهب خود هستند، لذا حنفى‏ ها هیچ‏گاه از احمد حنبل و بقیه ائمه اربعه تقلید نمى‏کنند و نیز شافعى‏ها فقط از محمد بن ادریس شافعى تقلید مى‏کنند و…

اقدامات سلفى ‏هاى تکفیرى؛ فرصت‏ هاى به‏ وجود آمده براى جمهورى اسلامى ایران‏

اقدامات سلفى ‏هاى تکفیرى؛ فرصت‏ هاى به‏ وجود آمده براى جمهورى اسلامى ایران‏ محمد على رنجبر* چکیده‏ تکفیرى‏هاى جدید که متاثر از بنیادگرایى متعصب سلفى‏هاى سابق هستند، تهدیدات زیادى را براى مسلمانان منطقه و حتى سایر ملت‏ها به وجود…