صفحه آرشیو

سلمان و آیه تطهیر

سلمان و آیه تطهیر

سلمان و آیه تطهیر حدیث «سلمان منّا اهل البیت» با آیه تطهیر چگونه قابل جمع است؟ تعبیر «اهل البیت» در روایت «سلمان منّا اهل البیت» انتساب نسبى یا سببى سلمان به رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلّم نیست که در مباحث فوق حتی کسانی همچون همسران…