مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: سلونی قبل ان تفقدونی

سلونی قبل ان تفقدونی

سلونی قبل ان تفقدونی

سلونی قبل ان تفقدونی اگرامامان علم غیب میدانند چرا امام دراین جا امام بعد از خودش رامعرفی نکرده است؟ علم نامحدود امیرالمؤمنین علیه السلام: سؤال کننده

ادامه مطلب »