صفحه آرشیو

سنی

ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی، بازی در میدان وهابیت است

رئیس دانشکده مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب: ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی، بازی در میدان وهابیت است حوزه/ رئیس دانشکده مذاهب اسلامی در مشهد گفت: اگر کسی در ایران برای گسترش اختلاف بین شیعه و سنی، حرکتی انجام دهد بداند که در زمین…

جواز سجده بر تربت

جواز سجده بر تربت شما برای سجده کردن بر تربت بینید چه انقلابی برپا می‌کنید؟ خاک و تربت را در نظر عوام معرفی به بت نموده و شیعیان موحد را بت پرست می‌خوانید! و حال آنکه ما به امر و اجازه خدا و پیغمبر سجده به خاک می‌نماییم زیرا که در…

احمد بن حنبل و دیدگاه‏هاى او درباره تکفیر

احمد بن حنبل و دیدگاه‏هاى او درباره تکفیر حسن اسکندرى* چکیده‏ احمد ابن حنبل به عنوان پدر معنوى جنبش‏هاى سلفیه رویکردى جدید در بینش و رفتار سیاسى، در انتقاد از مخالفانش داشت. او در پى حکومت و قدرت نبود، اما در مقابل مخالفان خود،…

تبیین تفاوت‌ها در تعریف‌های کلامی شیعه و سنی

تبیین تفاوت‌ها در تعریف‌های کلامی شیعه و سنی آنچه تاکنون درباره تعریف امام و امامت در اصطلاح متکلمان شیعه و سنی به نگارش درامد، کلیاتی بود برای نشان دادن برخی نارسایی‌ها تا با طرح این بحث زمینه‌ای فراهم شود برای ورود به بحث عینیت سازی و…

وهابیت و تخریب قبور متبرکه

وهابیت و تخریب قبور متبرکه بیانیه علماى مکه و نجد علماى مکه و در رأس آنها، شیخ عبدالقادر شیبى کلید دار خانه کعبه، به دیدن ابن سعود آمدند. ابن سعود سخنانى ایراد کرد و در ضمن آن از دعوت محمد‌بن عبدالوهاب یاد کرد و اظهار داشت که…

وهابیت و کشتار مسلمانان

وهابیت و کشتار مسلمانان توافق محمّد‌بن عبدالوهاب با محمّد بن سعود براى کشتن مسلمانان سرانجام پسر عبدالوهاب از «عینیه» بیرون رانده شد و به سال ۱۱۶۰ به شهر «درعیه» رفت (همان شهرى که مرکز مسیلمه کذاب بود) و در خانه مردى به نام «عبدالله بن…

وهابیت، حنبلی ها و خوارج

وهابیت، حنبلی ها و خوارج فرقه وهابى و فرقه حنبلى اگرچه نویسندگان ایرانى معاصر() محمّد‌بن عبدالوهاب و برخى از نویسندگان عثمانى، وى را حنفى مذهب دانسته‏اند ولى با توجه به نحوه تعلیمات او و موافق بودن آنها با مذهب حنبلى و اینکه پدرش و برادرش…

انعکاس عقاید محمدبن‏ عبدالوهاب در میان علماى اسلامى

انعکاس عقاید محمدبن‏عبدالوهاب در میان علماى اسلامی عقاید محمدبن عبدالوهاب را که با ترفندهای خاص او از مرزهاى نجد فراتر رفته بود، پیگیرى مى‏کنیم. گفتیم اگرچه مسلک وهابیت در قرن دوازدهم توسط محمد‌بن عبدالوهاب پدیدار و منتشر گردید، ولى…

ریشه های عقائد وهابیت

ریشه های عقائد وهابیت مؤسس و بنیانگذار مسلک وهابیت «محمد بن عبدالوهاب» از علماى «نجد» بود که در قرن دوازدهم هجرى مى‏زیست. ولى باید بدانیم که وى بدعت‌گذار و به وجود آورنده عقائد وهابیان نبود بلکه قرنها قبل از او این عقائد یا قسمتى از آنها…

بنیانگذار عقائد وهابیت

بنیانگذار عقائد وهابیت محمدبن عبدالوهاب بنیانگذار آئین وهابى (۱۱۱۵ ـ ۱۲۰۷) بنیانگذار مسلک وهابیت محمد‌بن عبدالوهاب تمیمى نجدى است که نسبش به «وهیب تمیمى» مى‏رسد. و این نسبت از نام پدرش «عبدالوهاب» گرفته شده است. وهابیان این نسبت را قبول…