صفحه آرشیو

سه دستور العمل برای خودسازی از علامه طباطبایی(رحمت الله علیه)

سه دستور العمل برای خودسازی از علامه طباطبایی(رحمت الله علیه)

سه دستور العمل برای خودسازی از علامه طباطبایی(رحمت الله علیه)

سه دستور العمل برای خودسازی از علامه طباطبایی(رحمت الله علیه) درخواست دستورالعمل و برنامه برای خودسازی و خویشتن‌نگری در اسلام سابقه‌ای دیرینه دارد. روایات فراوانی حاکی از آن است که جویندگان کمال و سعادت،…