صفحه آرشیو

سوزانده شدن غلات در آخر حکوت حضرت علی علیه السلام

سوزانده شدن غلات در آخر حکومت حضرت علی علیه السلام

سوزانده شدن غلات در آخر حکومت حضرت علی علیه السلام در این مقاله با اشاره به پیدایش فرقه‌ها و خواستگاه آنها، پدیده ی غلّو به ترتیب زمانی هر یک از چهارده معصوم(ع) بررسی خواهد شد. نخست بحث درباره این مسئله را از زمان حیات پیامبر گرامی اسلام و…