صفحه آرشیو

سومین دوره تاریخی امامت (2)

سومین دوره تاریخی امامت (۲)

سومین دوره تاریخی امامت (۲) دوران امامت امام علی بن موسی الرضا(ع) پس از شهادت موسی بن جعفر(ع)، نوبت به امامت امام علی بن موسی (ع) می رسد، این دوره به لحاظ سیاسی و ساختار حاکمیت عباسیان و به دلیل رویکرد خاصی که مأمون در سیاست و…