صفحه آرشیو

سومین دوره تاریخی امامت (3)

سومین دوره تاریخی امامت (۳)

سومین دوره تاریخی امامت (۳) بهره برداری امام از تریبون خلافت « ۴) اما بهره داری اصلی از این ماجرا بسی از این ها مهم تر است. امام (ع) با قبول ولیعهدی دست به حرکتی می زند که در تاریخ زندگی ائمه (ع)، پس از پایان خلافت…