صفحه آرشیو

سپاه اسلام به فرماندهی پیامبر

دوازدهم جمادی الثانی

دوازدهم جمادی الثانی حرکت سپاه اسلام به فرماندهی پیامبر (صلی الله علیه و آله) به سوی خیبر(۷ هجری قمری) --- حرکت سپاه اسلام به فرماندهی پیامبر (صلی الله علیه و آله) به سوی خیبر(۷ هجری قمری) خیبَر، سرزمین…