صفحه آرشیو

سپهبد

متنی که مایکل مور،مستندساز آمریکایی،درصفحه اینستاگرامش منتشر کرده

متنی که مایکل مور،مستندساز آمریکایی،درصفحه اینستاگرامش منتشر کرده متنی که مایکل مور، مستندساز آمریکایی، در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده: از تولّد #عیسی_مسیح تا کودتای علیه مصدق و جنگ شیمیایی صدام حسین علیه مردم #ایران و ترور…