صفحه آرشیو

سیدالساجدین

پنجم شعبان

۱) ولادت حضرت امام سجاد "علیه السلام" (۳۸ هجری قمری) ۲) درگذشت آیت الله "میرزا ابوالقاسم اردوبادی" (۱۳۳۳ هجری قمری) ۳) درگذشت مُبلّغ و مُفسّر قرآن "حاج آقا حسین اثنی عشری" (۱۳۸۴ هجری قمری) --- ۱) ولادت حضرت امام سجاد…