صفحه آرشیو

سید جواد ورعی

فتاوای آیت‌الله سیستانی مبتنی بر شناخت درست جامعه است

سید جواد ورعی عنوان کرد: فتاوای آیت‌الله سیستانی مبتنی بر شناخت درست جامعه است آیت‌الله سیستانی با اطلاعات وسیع تاریخی که دارد و تجربه‌ای که از تاریخ گذشته عراق در اختیار ایشان هست و همچنین احاطه‌ای که به جریانات و مذاهب زمان خودشان…

شهید بهشتی بر «منتخب بودن فقیه جامع شرایط» اصرار می‌ورزید

«رهبری» در جمهوری اسلامی از نگاه شهید بهشتی شهید بهشتی بر «منتخب بودن فقیه جامع شرایط» اصرار می‌ورزید سید جواد ورعی: اصولاً شهید بهشتی بر این باور بود که مبنای نظام اجتماعی در عصر غیبت و فقدان معصوم بر «رأی اکثریت» است؛ نه بر «حقانیت».…