صفحه آرشیو

سید عزیز طباطبایی

سید عزیز طباطبایی

علامه محقق سیدعزیز طباطبایی و حدیث غدیر

سالها تلاش بی وقفه در کنار بزرگانی فرهیخته چون علامه امینی و علامه آقا بزرگ تهرانی، روحیه ای خستگی ناپذیر در مرحوم علامه محقق سید عبدالعزیز طباطبایی به وجود آورد که منشأ آثاری ارزشمند در موضوع پژوهش استادان خود بود. آثاری که…