سید محمد حسینی بهشتی (۱۳۰۷ – ۱۳۶۰ش) روحانی مؤثر در انقلاب اسلامی ایران.   بهشتی در حوزه علمیه قم شاگرد علمایی مانند بروجردی، امام خمینی، محقق داماد و علامه طباطبائی و از معدود روحانیانی بود که در آن روزگار در دانشگاه نیز تحصیل کرد و با زبان‌های انگلیسی و آلمانی آشنایی داشت. او از بنیان‌گذران […]