مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: سیره

مذهب جعفرى

آنکه در اخبار فقه شیعه تتبع کند خواهد دید روایتهاى رسیده از امام صادق (ع) در مسائل مختلف فقهى و کلامى مجموعه‏ اى گسترده و

ادامه مطلب »

احتجاجات

روایتى در کتاب تحف العقول است مبنى بر آنکه سفیان ثورى به نزد امام صادق (ع) آمد و نسبت‏به جامه آن حضرت اعتراض کرد. در

ادامه مطلب »

گرانی ارزاق

نرخ گندم و نان روز به روز در مدینه بالا می رفت. نگرانی و وحشت بر همه مردم مستولی شده بود. آن کس که آذوقه

ادامه مطلب »