مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: سیر تاریخی تشیع

پیدایش شیعه

پیدایش شیعه

پیدایش شیعه وقتی درباره مذهبی بحث می شود، این سؤال ها پیش می آید که:منشأ پیدایش آن مذهب چیست؟مؤسس آن کیست؟عوامل ظهور و بروز و

ادامه مطلب »

زمانه ی محقق حلی

قرن هفتم هجری قرن فرو پاشی خلافت موروثی عباسی در اثر حمله ی مغول به سرزمین های اسلامی بود. خلفای عباسی پس از چند قرن

ادامه مطلب »

موانع گسترش تشیع

مقدمه سابقه شیعه شناسی به معنای علمی و جدی آن در دوره اخیر، به تلاش‌های علامه فقید مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی بر می‌گردد که

ادامه مطلب »