صفحه آرشیو

سیستانی‌های آفتاب‌پرست

سیستانی‌های آفتاب‌پرست

اوستا در قبرستان خاموش تاریخ

از اوستا چه می‏دانید؟اسم «اوستا»«~ (Avesta) »مانند کلمه «زردشت» در زبان پارسی اشکال و صور گوناگون دارد چون: استا (۱) ، اویستا (۲) ، بستاق (۳) ، ایساق (۴) ، ایستا (۵) ، آبستا (۶) ، است (۷) ، افستا و ایستا; (۸) از همه معروفتر در فرهنگهای…