صفحه آرشیو

سیمای امام علی

شاعران و نویسندگان معاصر درباره امام علی(۲)

شاعران و نویسندگان معاصر درباره امام علی(۲) شاعران و نویسندگان معاصر درباره امام علی(۱) ۲۹ - استاد دکتر مجتبی رحماندوست (تولد ۱۳۳۳هـ.ش) استاد فرزانه دکتر مجتبی رحماندوست در سال ۱۳۳۳ هـ. ش در همدان دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدائی و…

شاعران و نویسندگان معاصر درباره امام علی(۱)

شاعران و نویسندگان معاصر درباره امام علی(۱) شاعران و نویسندگان معاصر درباره امام علی(۲) ۱- نیما یوشیج (ولادت ۱۲۷۶ – وفات ۱۳۳۸هـ.ش) علی اسفندیاری در سال ۱۲۷۶ هـ.ش در یوش مازندان به دنیا آمد. خواندن و نوشتن را نزد آخوند ده آموخت. زبان…

شاعران و نویسندگان قرن دهم تا قرن پانزدهم درباره امام علی

شاعران و نویسندگان قرن دهم تا قرن پانزدهم درباره امام علی شاعران و نویسندگان قرن دهم هجری ۱ - معین الدین فراهی هروی (وفات ۹۰۸ هجری – قمری) نامش مولی معین و یا منلا معین الدین فراهی هروی عارف کامل و واعظ شهیر هرات است. وی بقول صاحب روضه…

شاعران و نویسندگان قرن ششم تا دهم درباره امام علی

شاعران و نویسندگان قرن ششم تا دهم درباره امام علی شاعران و نویسندگان قرن ششم هجری ۱- محمد غزالی (ولادت ۴۵۰ – وفات ۵۰۵ هجری – قمری) ابو حامد، محمد غزالی طوسی در سال ۴۵۰ هجری – قمری در روستای طابران طوس از مادر بزاد. کودکی و جوانیش صرف…

شاعران و نویسندگان قرن سوم، چهارم و پنجم درباره امام علی

شاعران و نویسندگان قرن سوم، چهارم و پنجم درباره امام علی شاعران و نویسندگان قرن سوم یعقوبی- وفات ۲۷۸ هجری – قمری) احمد ابن ابی یعقوب بن واضح و یا احمد بن ابی یعقوب اسحاق بن جعفر بن و اضح، کاتب معروف به یعقوبی از تاریخ نویسان و جغرافی…