صفحه آرشیو

سینه زنی اهل سنت و آسیب رساندن به بدن

سینه زنی اهل سنت و آسیب رساندن به بدن

سینه زنی اهل سنت و آسیب رساندن به بدن آیا اهل سنت سینه زنی برای امام حسین را جایز می دانند؟ اینکه میگویند سینه زنی آسیب رساندن به بدن است پس جایز نیست چه جوابی دارد؟ همدردی عاطفی و همنوایی روحی با عاشورا و شهادت امام حسین (علیه…