مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: سی ام جمادی الاول

سی ام جمادی الاول

سی ام جمادی الاول

سی ام جمادی الاول   درگذشت علامه علی اصغر کرباسچیان (۱۴۲۴ هجری قمری) —     درگذشت علامه علی اصغر کرباسچیان (۱۴۲۴ هجری قمری) علی

ادامه مطلب »