صفحه آرشیو

شاخص های امامت در تفکر شیعی

شاخص های امامت در تفکر شیعی

شاخص های امامت در تفکر شیعی نقد ونظرامامت،یکی ازآموزه های مهم اسلام است که از دیرزمان، مورد اهتمام و بحث و تحقیق مذاهب و متفکران اسلامی بوده است، درمیان، شیعه امامیه برای امامت، اهداف،رسالت ها و شاخص هایی را تعریف کرده است که…