صفحه آرشیو

شانزدهم جمادی الاول

شانزدهم جمادی الاول

شانزدهم جمادی الاول ۱٫ وفات ابوحنیفه دینوری، ادیب، منجّم و ریاضیدان ۲٫ درگذشت علی عمادالدّوله دیلمی از مؤسّسین آل‏بویه http://shiastudies.com شانزدهم جمادی الاول