صفحه آرشیو

شانزدهم جمادی الثانی

شانزدهم جمادی الثانی

شانزدهم جمادی الثانی وفات مُحدّث بزرگوار "ابن‏ هُمام اسکافی" در بغداد (۳۳۶ هجری قمری) --- وفات مُحدّث بزرگوار "ابن‏ هُمام اسکافی" در بغداد (۳۳۶ هجری قمری) اسکاف منطقه‌ای از نواحی نهروان است که بین بغداد و…