صفحه آرشیو

شبهات ابن تیمیه در مورد حضرت زهرا

شبهات ابن تیمیه در مورد حضرت زهرا

شبهات ابن تیمیه در مورد حضرت زهرا ۱٫ انکار حدیث «ان الله یغضب لغضبک ویرضی لرضاک» درباره حضرت فاطمه ابن‌تیمیه در بسیاری از موارد، فضائل حضرت زهرا را که مورد اتفاق شیعه و سنّی است، انکار نموده است. وی در «منهاج السنهًْ» می‌نویسد: و أما…