صفحه آرشیو

شبهات جمهوری اسلامی

پاسخ به برخی شایعات و شبهات پرتکرار انقلاب اسلامی !

شکی نیست که انقلاب اسلامی انقلاب علیه ظلم و طاغوت بود ولی بعضی از افرادی که تاب و توان انقلاب را ندارند و منافع خود را در خطر دیدند شروع به شایعه پراکنی علیه این نظام مقدس کردند. در سایت زیر  می توانید پاسخ برخی سوالات که غالبا در شبکه ها و…