پرتوی حق: پاسخ شیعه به برخی از شبهات وارد شده از جانب وهابیان
مشخصات کتاب:
سرشناسه : تربتی کربلایی، حیدر، ۱۳۳۸ –
عنوان و نام پدیدآور : پرتوی حق: پاسخ شیعه به برخی از شبهات وارد شده از جانب وهابیان/ حیدر تربتی کربلایی؛ تحقیق محدثه تربتی.
مشخصات نشر : قم : عطر عترت، ۱۳۹۰٫
مشخصات ظاهری : ۳۶۸ ص.
شابک : ۵۰۰۰۰ریال: ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۸-۷۲-۹
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
موضوع : شیعه — دفاعیه ها و ردیه ها
موضوع : وهابیه — دفاعیه ها و ردیه ها
شناسه افزوده : تربتی، محدثه، ۱۳۶۸ –
رده بندی کنگره : BP212/5/ت۴پ۴ ۱۳۹۰
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۱۷
شماره کتابشناسی ملی : ۲۲۹۱۴۹۶
ص: ۱
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ پرتو؛ پیشگفتار؛ پرسش ها؛ خاتمه؛ کتاب نامه؛ راهنمای کتاب