صفحه آرشیو

شبهات وارد

پرتوی حق: پاسخ شیعه به برخی از شبهات وارد شده از جانب وهابیان

پرتوی حق: پاسخ شیعه به برخی از شبهات وارد شده از جانب وهابیان مشخصات کتاب: سرشناسه : تربتی کربلایی، حیدر، ۱۳۳۸ - عنوان و نام پدیدآور : پرتوی حق: پاسخ شیعه به برخی از شبهات وارد شده از جانب وهابیان/ حیدر تربتی کربلایی؛ تحقیق محدثه تربتی.…