صفحه آرشیو

شبهه ازدواج حضرت علی علیه السلام با کنیز در یمن

شبهه ازدواج حضرت علی علیه السلام با کنیز در یمن

شبهه ازدواج حضرت علی علیه السلام با کنیز در یمن شبهه:ازدواج حضرت علی با کنیز در یمن مثل زنای خالد با همسر مالک بن نویره! وهابیون جریان زنای خالدبن ولیدبه همسرمالک بن نویره رااینطور توجیه میکنندکه خالدبرای خدا مالک راکشت سپس بازنش ازدواج…