صفحه آرشیو

شبهه امام خمینی و توهین به عایشه

شبهه امام خمینی و توهین به عایشه

شبهه امام خمینی و توهین به عایشه بر اساس شبهاتی که بیان میشود آیا صحیح است که امام خمینی(ره) در کتاب الطهاره خود به عایشه سخن بدی گفته و یا نسبت بدی داده است؟ متاسفانه،وهابیون به خاطر دشمنی و کینه ایی که به خاطر گسترش مذهب اهل بیت (ع) در…