صفحه آرشیو

شبهه ای در مورد به آتش کشیدن خانه حضرت فاطمه

شبهه ای در مورد به آتش کشیدن خانه حضرت فاطمه

شبهه ای در مورد به آتش کشیدن خانه حضرت فاطمه (سلام الله علیها) (چنین اعتقادی چگونه با مسائل تاریخی همخوانی دارد?) شیعه معتقد است که بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) برخی خانۀ حضرت زهرا (س) را به آتش کشیده اند. با توجه به اینکه خانه حضرت…