صفحه آرشیو

شبهه بی گناهی معاویه در جنایات و گناهان یزید

شبهه بی گناهی معاویه در جنایات و گناهان یزید

شبهه بی گناهی معاویه در جنایات و گناهان یزید سلام علیکم مطلب زیر را از کانال تلگرام شبکه وهابی کلم+ه انتخاب کردم لطفا پاسخ دهید ممنون. (آخوندهای شیعه معتقد هستند که گناه یزید در پرونده اعمال معاویه ثبت می شود زیرا معاویه یزید را به عنوان…