صفحه آرشیو

شبهه تعارض رحمت خدا با شفاعت امامان

شبهه تعارض رحمت خدا با شفاعت امامان

شبهه تعارض رحمت خدا با شفاعت امامان اگر رحمت خداوند شامل همه میشود پس چه لزومی به شفاعت ائمه(ع)در روز قیامت داریم؟ ۱ـ کی گفته که رحمت خدا شامل همه می شود؟ شکّی در این نیست که رحمت خدا شامل کفّار و مشرکان و منافقان نخواهد شد. اینها تا ابد…