صفحه آرشیو

شبهه جبرئیل و نزول اشتباهی وحی بر حضرت علی

شبهه جبرئیل و نزول اشتباهی وحی بر حضرت علی

شبهه جبرئیل و نزول اشتباهی وحی بر حضرت علی آیا اینکه وهابیون شیعه را به این عقیده متهم میکنند که:جبرییل ابتدا میخواست وحی را به علی علیه السلام نازل کند و سپس به دلیلی به پیامبر صلی الله علیه و آله نازل کرد،صحیح است؟ در پاسخ به این…