صفحه آرشیو

شبهه جنگهای حضرت علی علیه السلام بر علیه ایرانیان

شبهه جنگهای حضرت علی علیه السلام بر علیه ایرانیان

شبهه جنگهای حضرت علی علیه السلام بر علیه ایرانیان لطفا در مورد شبهه ذیل که در مورد جنگهای حضرت علی بر علیه ایرانیان است توضیح دهید: ـ مردم خراسان نیز در زمان علی بار دیگر سر به شورش برداشتند و از اسلام سر باز زدند. علی این بار جعده بن…