صفحه آرشیو

شبهه خاک کربلا مقدس تر از خانه خدا

شبهه خاک کربلا مقدس تر از خانه خدا

شبهه خاک کربلا مقدس تر از خانه خدا چند شبهه: شبهه اول: چرا شیعیان به کعبه اهمیت نمى‌دهند؟ شبهه دوم:‌ چرا شیعیان به کربلا «قبله‌الاسلام» مى‌گویند؟ شبهه سوم:‌ چرا از دیدگاه شیعیان کربلا برتر از کعبه است؟ جدیدا وهابیون شبهه ای را به قرار…